Word lid!

Wie kan lid worden?

Iedereen die werkt in Defensie.

Wanneer je je aansluit bij ACOD-Defensie, word je lid van een ACOD-gewest. De aansluiting gebeurt dan volgens je woonplaats of je geografische werkplaats.

De ACOD tolereert geen racistische of fascistische ideeën of gedrag. Je kan dus niet tegelijk lid zijn van de ACOD-Defensie en van extreemrechtse partijen, bewegingen of groeperingen. Onze statuten verbieden dat.

Waarom lid worden?

Wanneer je werkt in Defensie, kan je rekenen op ACOD-Defensie om je belangen als werknemer te verdedigen. Onze vakbondsafgevaardigden zijn experts die zetelen in tal van overlegorganen. De ACOD-Defensie kiest in de eerste plaats voor overleg om je rechten te verdedigen en eventuele problemen op te lossen, maar wanneer nodig gaan we ook over tot actie om onze doelstellingen te bereiken.

Voorts biedt de ACOD-Defensie ook een algemene dienstverlening. Je kan bij ons terecht voor informatie en advies. Ook voor andere maatschappelijke thema’s kan je terecht bij de ACOD.

Wil je je graag inschakelen in onze vakbondswerking om de stem van je collega’s te vertegenwoordigen? Dan kan je ACOD-afgevaardigde worden en deelnemen aan onze syndicale vorming. De ACOD heeft ook een gender-, jongeren- en seniorencommissie, waarin je je als ACOD-afgevaardigde kan focussen op die specifieke thema’s.

U ontvangt het maandblad “Info Defensie” met actuele informatie
en de ACOD-TRIBUNE (Intersectoraal maandblad). 


Lid worden van de ACOD is lid worden van één van de grootste vakbondscentrales die samen het ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) vormen. Aangezien de ACOD deel uitmaakt van het ABVV, betekent je aansluiting bij de ACOD ook automatisch lidmaatschap van het ABVV. Daardoor kan je ook een beroep doen op de dienstverlening van het ABVV.

Hoe lid worden?

Aansluiten kan via een lokale afgevaardigde of via mail (susy.luyten@acod.be).

Het maandelijks lidgeld bedraagt 19€ en je ontvangt jaarlijks een syndicale premie van 90€ (na 1 jaar lidmaatschap).