Magda Ameele

CC V&C (WINGENE)
02/44.30.898
magda.ameele@mil.be


Marc Smekens

DG Budfin (Evere)
02/44.15.698
marc.smekens@mil.be

Afgevaardigde ACOD Defensie.
Marleen Defer

EGUERMIN (Oostende)
02/44.31.175
marleen.defer@mil.be


Marc Slechten

Basis ZUTENDAAL
0494/69.09.28
marc.slechten.ln@mail.mil


Anne-Marie Delmotte

DTL (Peutie)
02/44.10.456
anne-marie.delmotte@mil.be

Afgevaardigde ACOD Defensie.
Manos Lauwereys

KKE (Evere)
02/44.xx.xx
manos.lauwereys@mil.be


Didier Borny

CC V&C (Oudenburg)
02/4414594
didier.borny@mil.be


Barry Van der Auwera

Oostenderadio (OSU) (Oostende)
059/34.24.93 – 0475/20.84.84
barry.vanderauwera@mil.be – barry@barry.be