Onze afgevaardigden staan steeds klaar voor u.

Op lokaal vlak, in de kazerne, zal uw lokale afgevaardigde uw problemen aankaarten en pogen met de lokale overheid tot een goede oplossing te komen.

 Een andere taak bestaat erin een oogje in het zeil te houden of de lokale overheid zich wel aan de regels houdt !!

Tenslotte is uw afgevaardigde uw beste informant, toch bij ACOD-Defensie.
Onze afgevaardigden ontvangen geen premie bij het aanwerven van een nieuw lid.
Ze doen dit enkel uit sociaal engagement.

Vind hier uw militaire afgevaardigden.

Vind hier uw burger afgevaardigden.

Maak kennis met uw vaste afgevaardigden.


Onze persverantwoordelijke
Natasja Gaytant
02/508 59 66