Welkom op ACOD-DefensieNieuwe afgevaardigden.

We melden u graag dat ons team van afgevaardigde weer wat uitgebreider werd.
In Neder-over-Heembeek, Heverlee en Peutie kwam er een militaire afgevaardigde bij.
In Evere en Oostende kwam er een nieuwe burger afgevaardigde bij.

Benieuwd wie dit is?
Neem dan zeker een kijkje bij onze afgevaardigden!Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes?

Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief.


Vakbondspremie?

Hoe het originele document aan ons bezorgen?
Dit kan via onze lokale afgevaardigde of opsturen naar:

ACOD-Defensie
Fontainasplein 9/11
1000 BrusselVergeet niet:
Je gegevens te controleren je rekeningnummer in te vullen en te vermelden: “gelezen en goedgekeurd”, de datum en je handtekening te plaatsen.


ACOD wil niet dat Defensie slachtoffer wordt van begrotingscorrectie

Militairen verdienen meer!


Deze week komt de federale regering samen voor begrotingsoverleg. Aangezien daar ook het POP-plan (People Our Priority) van Defensie ter sprake zal komen, vreest de bestendig secretaris van ACOD dat de federale regering de militairen opnieuw als pasmunt zal gebruiken om haar budget in evenwicht te brengen.


“De militairen vragen al vele jaren terecht om een salarisverhoging. Tot nu toe zag het er ook naar uit dat die er zat aan te komen. Bij de vorming van de regering waren immers alle regeringspartijen het erover eens dat het militair beroep aantrekkelijker moet worden. Het POP-plan zette een stap in de goede richting. Het is met de vakbonden onderhandeld en de budgetten voor de uitvoering ervan staan al ter beschikking bij het ministerie van Defensie”, legt Natasja Gaytant uit.

ACOD hoopt nu dat al deze goede voornemens en de vele inspanningen niet voor niets geweest zijn. Natasja Gaytant: “De militairen moeten gespaard blijven van een strenge begrotingscorrectie en de hun beloofde salarisverhoging krijgen.”

Natasja Gaytant
Bestendig secretaris ACOD Defensie


How to…

Gebruik op onze “How to… pagina” de verschillend stappenplannen.

Mailtoegang op portal.mil.be
Ho to IstMe
HRM to play
Portfolio raadplegen

Lees meer…


Vraag en antwoord: Beleidsverklaring

Op 14 december 2020 heeft onze Minister geantwoord op de vragen die tijdens de drie vorige commissies van de beleidsnota werden gesteld. Gezien het verloop van de gesprekken tijdens de zitting was het onmogelijk om alles integraal over te maken. Om het voor jullie overzichtelijk en leesbaar te maken hebben we de relevante vragen en opmerkingen met het nodige knip -en plakwerk bij elkaar geplaatst. 

Lees meer…


XL voorstellen van ACOD-Militairen

Aangezien we in de komende 5 jaar een grote uitstroom zullen hebben van oudere militairen, zal Defensie 10.000 extra militairen moeten aanwerven om dit op te vangen. Tevens dient Defensie de
attritie maximaal in te perken. Met attritie worden de gecumuleerde vertrekken van het personeel voor de pensioenleeftijd of het einde van de BDL-periode bedoeld. Hoog tijd om van Defensie opnieuw een aantrekkelijke werkgever te maken.

Lees meer…


XII werkdomeinen DG HR

01- Externe Werving New

Actuele situatie
Op dit ogenblik duurt het selectieproces voor de gemiddelde sollicitant lang (minstens 3 dagen) en gebeurt de affectatie van een sollicitant aan een vacature op basis van een classificatiemodel, dat verschillend is voor het kader (Offr/OOffr) en voor de vrijwilligers. Dit classificatiemodel houdt rekening met de mate van geschiktheid van de sollicitant voor de vacature, zijn voorkeur en het belang dat gehecht wordt aan de invulling van de vacature…

Lees meer…


Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen – plafonds

In dit artikel vindt u een overzicht van de nieuwe plafondbedragen inzake de cumulatie van een rust– of overlevingspensioen van de openbare sector met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen.

Lees meer…


Hoorzitting parlementaire commissie Defensie op 29 januari 2020 – Thema: HR beleid

Goed en verstandig omgaan met het militair personeel is een must, zodat je optimaal van vakbekwame mensen kunt profiteren.
Als men respectvol met het militair personeel omgaat vinden ze het fijn in Defensie te werken. Gemotiveerd personeel is een groot goed, want ze doen een stap extra. Het militair personeel is het grootste kapitaal binnen het departement Defensie.

Lees meer…


Overzicht tussenkomsten en vergoedingen in geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of overlijden.

Wanneer een personeelslid van Defensie geconfronteerd wordt met een ongeval (al dan niet een arbeidsongeval met inbegrip van het woon- werkverkeer), een beroepsziekte, een lichamelijke
ongeschiktheid, een invaliditeit of een overlijden, kunnen verschillende tegemoetkomingen verkregen worden vanwege Defensie, maar ook van andere departementen, verzekeringsinstellingen, openbare instellingen of bepaalde verenigingen. Het doel van dit artikel is…

Lees meer…