Welkom op ACOD-DefensieKlik hier voor alle info van COVID-19 die Defensie ter beschikking stelt via het intranet.
(update zie hieronder 23/10 PM)

Flash Defensie: Covid-19 geen fictie maar harde realiteit

Zie hieronder naar een boodschap van onze CHOD en VCHOD!!!


Hoorzitting parlementaire commissie Defensie op 29 januari 2020 – Thema: HR beleid

Goed en verstandig omgaan met het militair personeel is een must, zodat je optimaal van vakbekwame mensen kunt profiteren.
Als men respectvol met het militair personeel omgaat vinden ze het fijn in Defensie te werken. Gemotiveerd personeel is een groot goed, want ze doen een stap extra. Het militair personeel is het grootste kapitaal binnen het departement Defensie.

Lees meer…


Uithuizigheid

Onlangs berichtte de media het volgende.

“Na lang aandringen van de legervakbonden krijgen militairen straks een uithuizigheidspremie.
Per dag dat ze op buitenlandse missie zijn of op straat patrouilleren, krijgen ze 2 uur compensatie.”

Aangezien de info die via de media werd verspreid niet 100% correct is, willen we via deze weg extra duiding geven aan een systeem dat we na een langgerekt overleg hebben tot stand gebracht.

Lees meer…


Overzicht tussenkomsten en vergoedingen in geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of overlijden.

Wanneer een personeelslid van Defensie geconfronteerd wordt met een ongeval (al dan niet een arbeidsongeval met inbegrip van het woon- werkverkeer), een beroepsziekte, een lichamelijke
ongeschiktheid, een invaliditeit of een overlijden, kunnen verschillende tegemoetkomingen verkregen worden vanwege Defensie, maar ook van andere departementen, verzekeringsinstellingen, openbare instellingen of bepaalde verenigingen. Het doel van dit artikel is…

Lees meer…


De militair BDL

De eerste militairen die zijn aangeworven in een loopbaan beperkte duur (BDL) komen meer en meer in confrontatie met het einde van hun militaire loopbaan. Extra info is hierdoor ook geen overbodige luxe.

Lees meer…


XL voorstellen van ACOD-Militairen

Aangezien we in de komende 5 jaar een grote uitstroom zullen hebben van oudere militairen, zal Defensie 10.000 extra militairen moeten aanwerven om dit op te vangen. Tevens dient Defensie de
attritie maximaal in te perken. Met attritie worden de gecumuleerde vertrekken van het personeel voor de pensioenleeftijd of het einde van de BDL-periode bedoeld. Hoog tijd om van Defensie opnieuw een aantrekkelijke werkgever te maken.

Lees meer…


Gratis medailles voor het militair- en burgerpersoneel van Defensie

Op 24 januari 2018 werden door de Algemene Directie Human Resources (DGHR) verschillende voorstellen om het militaire beroep aantrekkelijker te maken op tafel gelegd. Voor ons was dit eerste stap in de goede richting. Ondanks de relatief kleine initiatieven zijn we ervan overtuigd dat de noodzaak van een opwaardering van het militair beroep meer dan  noodzakelijk is.

Lees meer…


Problemen met het gele geneesmiddelenvoorschrift

Soms gebeurt het dat een apotheker het dubbele gele geneesmiddelenvoorschrift niet aanvaardt of de aangenomen arts heeft een gewoon voorschrift afgeleverd. Je zal in dat geval…

Lees meer…


XII werkdomeinen DG HR

01-Externe Werving New

  1. Actuele situatie

Op dit ogenblik duurt het selectieproces voor de gemiddelde sollicitant lang (minstens 3 dagen) en gebeurt de affectatie van een sollicitant aan een vacature op basis van een classificatiemodel, dat verschillend is voor het kader (Offr/OOffr) en voor de vrijwilligers. Dit classificatiemodel houdt rekening met de mate van geschiktheid van de sollicitant voor de vacature, zijn voorkeur en het belang dat gehecht wordt aan de invulling van de vacature…

Lees meer…


Nieuwe procedure hospitalisatieverzekering bij opname

De dienst hospitalisatieverzekering van Defensie wil u graag informeren over een belangrijke wijziging
in de procedure die DKV-klanten dienen te volgen bij een ziekenhuisopname.

Lees meer…


Aanpassing werkregime

De Defensiestaf is naarstig opzoek naar de nodige aanpassingen en middelen, om de attractiviteit van het militaire beroep te verhogen. Op 7 juni stelde DGHR een agenda voor waarbij men wil werken op 4 terreinen in de komende tijd.

Lees meer…


Dienstontheffing bloedgeven

Het reglement met betrekking tot de arbeidstijdregeling, TRAVARB, voorziet op dit moment twee mogelijkheden voor het geven van bloed:

  • Je kan bloed geven in het militair hospitaal en krijgt daarvoor 1 dag dienstontheffing op de dag van de bloedgift. Tevens ontvang je een 2de dag dienstontheffing, vrij te kiezen binnen de 30 dagen na de gift.
  • Je kiest ervoor om bloed te geven bij het Rode kruis of een erkend bloedtransfusiecentra. Hiervoor krijg je een dienstontheffing voor de nodige duur van de bloedgift, plus een maximale verplaatsingsduur van 2 uur.

Sinds 01 Jan 19 is de bloedbank van het militaire hospitaal gesloten. De laatste …

Lees meer…


Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen – plafonds

In dit artikel vindt u een overzicht van de nieuwe plafondbedragen inzake de cumulatie van een rust– of overlevingspensioen van de openbare sector met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen.

Lees meer…